About Beatcomputer

Beatcomputer là một trang blog về công nghệ, kỹ thuật dành cho người làm hạ tầng, Devops,… nghiên cứu về các ứng dụng, phần mềm hay hữu ích giúp cho công việc của người đọc trở nên thuận tiện hơn.