[Zabbix] – Cài đặt Zabbix 4.0 trên RHL7/Oracle Linux

1. Giới thiệu Zabbix là gì ? Zabbix là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để giám sát và quản lý hệ thống, mạng, ứng dụng và các tài nguyên khác trong môi trường máy tính. Nó cho phép bạn theo dõi các chỉ số khác nhau, như tài nguyên hệ thống, […]

BÍ KÍP SỬ DỤNG MOBAXTERM – PHẦN 1

  Sau bài viết giới thiệu về Mobaxterm thì hôm nay sẽ là chi tiết từ bước cài đặt cho đến những cách sử dụng cơ bản nhất Cài đặt Truy cập vào đường link: https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html: Có 2 chế độ Portable và Installer. Thông thường ta sẽ chọn Installer, tôi cũng vậy. Nhưng chế độ […]

[Application] Clone Apps EBS R12.2

  1. Preclone ở server source $ Source biến môi trường $ echo $FILE_EDITION xuất ra chữ “run” $ cd <INS_TOP>/admin/scripts $ perl adpreclone.pl appsTier COPY “Run Edition File System” to the Target “Run Edition File System” $ tar -cvf <newfile> <sourcefile> scp Desktop/sample_example.txt root@<IP TARGET>:/home/remote_dir 2. Giải nén server target tar xvfz apps_xxx.tgz –C <path> VD: tar […]